Syyskuun lopulla 2013 sateisena aamupäivänä kokoonnuimme Joensuuhun Pkky:n Peltolan toimipisteeseen HAMK:n koordinoimaan koulutukseen, jonka tavoitteena on jakaa tietoa ja käytänteitä osallistujien kesken siitä miten ammattitaitokilpailuja (Taitaja) on mahdollista hyödyntää osana perusopetusta tai sen tukena. Osallistujia oli saatu kiitettävästi eri oppilaitoksista ja joukossa oli jo kokeneempia Taitaja guruja sekä vasta asiaan kiinnostuneena tarttuneita ja muutamia joilla ei ollut Taitaja kokemusta laisinkaan. Tällaisessa ryhmässä ideointi ja tiedonjako sujuivat hyvin luonnollisesti. Tunnelma oli koko koulutuksen ajan välitön, eikä liian muodollinen.

Huippuosaajan ominaisuuksia ja valmentajan taidot

Huippuosaajan ominaisuuksia ja valmentajan taidot

Ensimmäisenä päivänä käytiin läpi Taitaja toimintaa sekä kuunneltiin eritasoisia tiivistelmiä miten missäkin päin hyödynnetään Taitaja tehtäväpankkia sekä tapahtumia koulutuksessa, opetuksessa ja verkostoitumisessa. Kuulimme myös tarinoita kansainvälisiltä areenoilta EuroSkills ja WordlSkills experteiltä sekä valmentajilta. Tarinoita oli höystetty sopivasti kuvilla sekä elävöittävillä esimerkeillä. Yleisö kuunteli ja pohti samalla keskuudessaan että miten meilläkin tuo saataisiin toteutettua tai mitä kaikkea mahdollisuuksia oli jäänyt hyödyntämättä. Oman näkökulmansa oppilaitosyhteistyöhön tarjoili myös teollisuustuotteita valmistava Wurth Oy. Ensimmäisen päivän iltana osallistujat suunnistivat hotelleille reput täynnä hyödynnettävissä ja innovoitavissa olevaa tietoutta ja käytännön esimerkkejä. Hetken hotellilla huilailtuaan ja ruokailtuaan osa suunnisti shoppailemaan, kaupungille ja hotellin saunaan ja osa taas Markku Rädyn osallistujille järjestämään yhteiseen saunailtaan Peltolan saunalle. Hyvät oli löylyt kiitokset Markulle!

Pirjo Tuominen, HAMK ja Markku Räty, Pkky

Pirjo Tuominen, HAMK ja Markku Räty, Pkky

Toisena päivänä oli aamulla ensiksi Itä-Suomen ammattitaito Ry:n esittely, jonka hoiti toiminnanjohtaja Heikki Makkonen. Heikki kertoi kattavasti yhdistyksen toiminnasta ja yhdistyksen omasta sekä yhteistyössä muiden kumppaneiden kanssa tehdystä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi sekä tunnettuuden lisäämiseksi. Samanlaisia toimintakuvioita esimerkiksi semifinaaliyhteistyössä toivottaisiin toteutettavan myös muualla maassa. Tämän jälkeen käsiteltiin eri oppilaitosten Taitaja toimintaa niin oppilaitoksen arjessa kuin semifinaalijärjestelyjen kannaltakin. Käytännön asioita kerrottiin monesta näkökulmasta sekä monelta taholta erilaisia esimerkkejä. Kokonaisuudessaan osallistujien kesken nämä koulutuspäivät saivat erinomaisen vastaanoton. Sisältöä ovat pohtineet yhdessä onnistuneesti niin Hamk, Itä-Suomen ammattitaito Ry:n koordinaattorit ja Markku Räty Pkky:stä.

HAMK:n esittelypisteellä

HAMK:n esittelypisteellä

Jatkossa on tulossa vielä tammikuussa 2014 Kuopiossa järjestettävä koulutuspäivä, johon osallistujat saavat ehdottaa haluamiaan aihealueita ja siten koulutus on täsmämuotoista, kun sisältöön saa vaikuttaa jokainen osallistuja kohdaltaan.

Kiitokset koulutuksen järjestäjille, oppilaitoksille, osallistujille ja avoimesti tietoaan jakaneille ammattilaisille!

Sami Karjalaisen esitysaineisto:

KAO_KarjSami_Ammattitaitokisat_osaksi_op

Teksti: Sami Karjalainen, KAO
Kuvat: Tuija Kokkonen, YSAO